POLİTİKAMIZ

Bu politikanın amacı;

MTS ’ nin hizmet sunduğu birimlerin sahip olduğu bilgi varlıklarının korunması, uygun bir biçimde yönetilmesi, satış ve satış sonrası hizmetlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılanmasıdır.

Politikamız;

 • Bilgi varlıklarının farkına varmak, risklerini tanımlayarak uygun önemlerin alınmasını sağlamak,
 • Kurumsal kimliği bağlı hareket etmek,
 • Hizmetlerimizi etkileyen kanun, mevzuat, talimat ve prosedürlere uymak,
 • Müşteri sözleşme şartlarına uymak,
 • İş ve hizmetlerimizin sürekliliğini temin edecek çerçeveleri oluşturmak,
 • Sektördeki yenilik ve gelişmeleri takip etmek,
 • Kurumsal ve müşteri bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik haklarını korumak,
 • İzinsiz erişime karşı korunmak,
 • Gizliliği korumak,
 • Yetkisiz kişilere kasten veya dikkatsizlik sonucu bilgi sağlamamak,
 • Yetkisiz kişilere karşı koruma sayesinde doğruluk sağlamak,
 • Kalite ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerinin şartlarına uyma ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 • Müşteri memnuniyeti sürekliliğini sağlamak ve arttırmak,
 • Müşteri şikâyetlerini açıklık, adalet ve duyarlılık prensipleri çerçevesinde ele alıp en kısa sürede çözümlemek,
 • Hizmet kalitesini arttıran, etik değerlere saygılı hizmet sağlamak.
 • Çalışan / eski çalışan / tedarikçi / müşteriye ait kişisel verilerin yasal düzenlemelere uygun olarak korunmasını sağlamak.